Phone 213 0444 470
Address faitalamaingrΑνδρομάχης 141 143ΚαλλιθέαΤ.Κ. 17672Αθήνα
Email faitalamaingr@gmail.com
Ποτηρόπανα με θέμα χριστούγεννα
ΣΤΟΛΙΔΙ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΛΙΔΙ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ  
7
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ  
3
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ
ΓΟΥΡΙ ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 23΄
ΓΟΥΡΙ ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 23΄ 
5
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ 
ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΛΟΥ 23'
ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΛΟΥ 23' 
5
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ
ΓΟΥΡΙ ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΛΟΥ 23'
ΓΟΥΡΙ ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΛΟΥ 23' 
5
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ Α ΣΤΟΛΙΔΙ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ Α ΣΤΟΛΙΔΙ  
10
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ 
ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
6
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ 
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ
ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
6
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ 
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ
ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
7
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
 ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ
Χριστουγεννιάτικα Ποτηρόπανα
Χριστουγεννιάτικα Ποτηρόπανα
5
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ
Χριστουγεννιάτικα Ποτηρόπανα
Χριστουγεννιάτικα Ποτηρόπανα
6
 
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΆΘΙ